Szkolenie okresowe dla pracowników wykonujących zadania służby BHP

12.03.2019

Zapraszamy na szkolenie okresowe dla pracowników wykonujących zadania służby BHP!

 

Czas trwania: 32 godziny

Koszt: 400 złotych

Harmonogram szkolenia:

21.03.2019 r. godz. 9:00 – 8h lekcyjnych

22.03.2019 r. godz. 9:00 – 8h lekcyjnych

26.03.2019 r. godz. 9:00 – 8h lekcyjnych

29.03.2019 r. godz. 9:00 – 8h lekcyjnych

Program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego.

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniam.

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.

8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94 
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl