11.08.2020 - Kierowca operator wózków jezdniowych

29.07.2020

Spotkanie organizacyjne dotyczące kursu:

11.08.2020, godz. 15:30

 

Kurs podstawowy:

Czas trwania: 44 godziny

Koszt: 670 złotych

 

Uzupełnienie:

Czas trwania: 8 godzin

Koszt: 330 złotych

 

 

 

 

Program kursu został uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego.

Tematyka szkolenia:

  • Budowa wózków
  • Wiadomości z zakresu BHP
  • Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
  • Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Zajęcia praktyczne w tym wymiana butli gazowych 

 

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94 
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl