ECDL BASE

6.11.2018

Zapraszamy na kurs z zakresu ECDL Base!

Celem kursu jest nabycie umiejętności w zakresie modułów:

- podstawy pracy z komputerem (B1),

- podstawy pracy w sieci (B2),

- przetwarzanie tekstów (B3),

- akursze kalkulacyjne (B4).

Koszt: 1300 zł.

Czas trwania: 100 godz.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94 
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl