17.02.2020 - Kurs "Kosztorysowanie robót budowlanych"

13.10.2019

Zapraszamy na kurs "kosztorysowania robót budowlanych".

Czas trwania kursu:     80 godzin lekcyjnych

Cena kursu:     950,00 zł/osoba

Pierwsze zajęcia: 17.02.2020, godz. 16:00

 

Program szkolenia:

  • Proces inwestycyjny,
  • Zlecenia robot budowlanych,
  • Podstawowe zasady przedmiarowania i obmiarowania,
  • Normy kosztorysowe,
  • Kalkulacja kosztorysowa. NORMA PRO,
  • Kosztorys,
  • Umowy o wykonywanie robót budowlanych,
  • Informacje uzupełniające i interpretacje,
  • Wspomaganie komputerowe kosztorysowania. NORMA PRO.

 

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94,  32 603 77 35, tel. kom. 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl