20.10.2020 - Operator koparko-ładowarki

16.10.2020

Pierwsze zajęcia - 20.10.2020, godz. 8:30

 

„Operator koparko-ładowarki w zakresie klasy III uprawnień”

Szkolenie obejmuje 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny zajęć praktycznych. Koszt szkolenia: 1890,00 zł (możliwość płatności w II ratach)/grupa 10 osobowa, 2025,00/ grupa 5 osobowa, stawka indywidualna do wyceny. 

Kurs kończy się egzaminem państwowym (240,00zł) przed Komisją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZInstytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi koparko - ładowarek wszystkich typów. Możliwość uzyskania certyfikatu TÜV w języku angielskim lub niemieckim (162,60zł)

Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie (w cenie kursu), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko – ładowarki.

 

„Operator koparki w zakresie klasy III uprawnień”

Szkolenie obejmuje 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny zajęć praktycznych. Koszt szkolenia: 1890,00 zł (możliwość płatności w II ratach)/grupa 10 osobowa, 2025,00/ grupa 5 osobowastawka indywidualna do wyceny. 

Kurs kończy się egzaminem państwowym (240,00zł) przed Komisją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZInstytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi koparki w zakresie klasy III uprawnień. Możliwość uzyskania certyfikatu TÜV w języku angielskim lub niemieckim (162,60zł)

Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie (w cenie kursu), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparki.

 

„Operator ładowarki w zakresie klasy III uprawnień”

Szkolenie obejmuje 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny zajęć praktycznych. Koszt szkolenia: 1890,00 zł (możliwość płatności w II ratach)/grupa 10 osobowa, 2025,00/ grupa 5 osobowastawka indywidualna do wyceny. 

Kurs kończy się egzaminem państwowym (240,00zł) przed Komisją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZInstytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi ładowarki w zakresie klasy III uprawnień. Możliwość uzyskania certyfikatu TÜV w języku angielskim lub niemieckim (162,60zł)

Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie (w cenie kursu), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko – ładowarki.

 

Informacje i zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
40-952 Katowice ul. Krasińskiego 2
tel.: 32 / 603-77-94; 32 / 603-77-35
fax: 32 / 603-77-97
tel. kom. 697 818 632
katowice@zdz.katowice.pl