Obsługa autoklawów

29.11.2018

Celem szkolenie jest przybliżenie uczestnikom teoretycznych i technicznych podstaw sterylizacji, budowa urządzeń do sterylizacji, obsługa, naprawa i zasady konserwacji urządzeń do sterylizacji, przepisy bhp.

Czas trwania: 6 godz.

Koszt: 350 zł.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
40-952 Katowice ul. Krasińskiego 2
tel.: 32 / 603-77-94; 32 / 603-77-35
fax: 32 / 603-77-97
tel. kom. 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl