31.08.2020 - Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych do 1kV (SEP)

30.07.2020

Spotkanie organizacyjne: 31.08.2020, godz. 15:30 

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień tj.:

  •  zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)

  •  rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)

 

Czas trwania: 44 godziny

Koszt: 500 złotych + 260 złotych egzamin państwowy

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94 
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl