20.05.2019 - Archiwista zakładowy

25.03.2019

Zapraszamy na kurs "Archiwisty zakładowego"

Czas trwania: 58 godzin
Koszt szkolenia: 1200 złotych/osoba
Termin rozpoczęcia kursu: 20.05.2019r.

Tematyka szkolenia:

  • Podstawowa terminologia w archiwistyce,
  • Zadania archiwisty zakładowego,
  • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją,
  • Organizacja pracy archiwisty zakładowego,
  • Formy doskonalenia i dokształcania zawodowego archiwisty zakładowego.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94 
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

Zapisy online:

Zapisz się