Kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

11.10.2019

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs obejmuje: 280 godzin, w tym 80 godz. praktyk zawodowych. Program szkolenia zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Decyzją nr 42/2016 w dniu 28.06.2016 r.

W programie kursu:

  • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
  • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  • Kompetencje opiekuna dziecka
  • Praktyka zawodowa

Cena szkolenia: 2000,00zł (możliwość płatności w 2-3 ratach)

 

 

 Zapisz się

Dodaktowe informacje i zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2
tel.: 32 / 603-77-94; 32 / 603-77-35
fax: 32 / 603-77-97
tel. kom. 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl