Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów

1.11.2018

Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego celem uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS.

Do kursu przystąpić może osoba która:
- ukończyła 18 rok życia
- posiada ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania lotów   bezzałogowym statkiem powietrznym

Kurs obejmuje 19 godzin zajęć, w tym 4 godziny zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego.

Cena kursu: 1400,00 zł/ os.

 

UWAGA: dodatkowa atrakcja dla uczestników kursu - możliwość wirtualnego pilotażu  na symulatorze lotu dronem.

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94,  32 603 77 35, tel. kom. 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl


ZAPISZ SIĘ