Opiekun osób starszych

7.11.2018

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienia umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Ilość godzin: 100.

Cena: 1200 zł

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94 
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl