Radzenie ze stresem i wypaleniem zawodowym

7.10.2019

Zapraszamy na szkolenie z zakresu "Radzenia ze stresem i wypaleniem zawodowym"!

Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Koszt szkolenia: 150 złotych

 

Tematyka szkolenia:
  • Stres i jego źródła w miejscu pracy,
  • Czym jest stres i jak sobie z nim radzić,
  • Techniki radzenia sobie ze stresem,
  • Zapobieganie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym,
  • Psychologiczny zespół objawów wypalenia zawodowego,
  • Wypalenie zawodowe.

 

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
40-952 Katowice ul. Krasińskiego 2
tel.: 32 / 603-77-94; 32 / 603-77-35
fax: 32 / 603-77-97
tel. kom. 697 818 632
katowice@zdz.katowice.pl