PRAWO JAZDY 29.11.2022 OSTATNIA SZANSA NA KURS PO NIŻSZEJ CENIE! ZAPRASZAMY!

28.11.2022

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Katowicach zaprasza na kurs prawa jazdy!

 

ZAPRASZAMY

 

Przed rozpoczęciem kursu należy dostarczyć — Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK.

Profil Kandydata na Kierowcę wydaje Wydział Komunikacji po dostarczeniu stosownych badań oraz zdjęcia. Do wyrobienia PKK potrzebne są:

 • badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
 • 1 zdjęcie do prawa jazdy o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu – u dowolnego fotografa,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub karta pobytu).

Ceny poszczególnych kategorii: 

 • Kat. A: koszt 2600zł, 30 godz. teorii, 20 godz. praktyki.
 • Kat. AM: koszt 1900zł, 10 godz. teorii, 5 godz. praktyki.
 • Kat. B: koszt 2700zł, 30 godz. teorii, 30 godz. praktyki.
 • Kat. B+E: koszt 1800zł, 15 godz. praktyki.
 • Kat. C: koszt 3500zł, 20 godz. teorii, 30 godz. praktyki.
 • Kat. C w przypadku osób posiadających kat. D: koszt 3000zł, 20 godz. teorii, 20 godz. praktyki.
 • Kat. D: koszt 6000zł, 20 godz. teorii, 60 godz. praktyki.
 • Kat. D w przypadku osób posiadających kat. C: koszt 4500zł, 20 godz. teorii, 40 godz. praktyki.
 • Kat. C+E: koszt 3500zł, 25 godz. praktyki
 • Kat. C, C+E: koszt 6000zł, 20 godz. teorii, 20+25 godz. praktyki.

Prawo jazdy kat. BE i CE — rozpoczęcie w dowolnym momencie po dostarczeniu PKK.

Egzamin

Egzamin Państwowy w ośrodku WORD składający się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego będącego częścią systemu teleinformatycznego WORD.

Dla uczniów szkół ZDZ-tu zniżka do 20% !!!

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

 

Pliki do pobrania