Szkolenie - Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin (szkolenie podstawowe) 23.02.2022

14.01.2022

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na kurs z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin na poziomie podstawowym!

 Informacje podstawowe:

  • Czas trwania: 24h/4 dni szkoleń
  • Koszt: 550,00 zł 

Cel szkolenia:

Uzyskanie uprawnień wymaganych przepisami ustawy o ochronie roślin do prowadzenia obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

  • Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób:

- które nie przechodziły wcześniej szkolenia w tym zakresie

- które są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

- na rzecz których są zbywane środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych

- wykonują zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych

- świadczących usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym wykonywane w ramach działalności marketingowej

  • Program szkolenia:

1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych  

2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin  

3.   Integrowana ochrona roślin  

4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin  

5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin  

 

Zapraszamy!

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94 
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

 ZAPISZ SIĘ

Pliki do pobrania