Obsługa komputera - WORD, EXCEL- 19.09.2022

8.08.2022

Absolwent kursu powinien posiadać wiadomości z zakresu podstawowych pojęć technologii informatycznej, podstawowych zasad działania komputera, organizacji pracy w systemie operacyjnym Windows, zastosowań i wykorzystania komputera jako narzędzia ułatwiającego rozwiązywanie zadań życia codziennego, zastosowania podstawowych programów użytkowych, takich jak: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

 

Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba zainteresowana niniejszą tematyką.

Tematy zajęć:

Przetwarzanie tekstów:
- rozpoczęcie pracy z edytorem tekstu;
- nauka pisania na klawiaturze;
- podstawowe operacje związane z edycją tekstów;
- modyfikowanie dokumentów tekstowych;
- zaawansowane sposoby formatowania dokumentu;
- drukowanie dokumentu;
- tabele i operacje na tabelach;
- korespondencja seryjna;
- wstawianie grafiki do dokumentu;
- wymiana dokumentów między aplikacjami;
- dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb.

Arkusze kalkulacyjne:
- rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym;
- podstawowe operacje wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym;
- formuły i funkcje;
- formatowanie danych;
- drukowanie danych;
- grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym;
- zmiana podstawowych ustawień arkusza;
- dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb.

 

Egzaminy i uprawnienia:

Wewnętrzny egzamin praktyczny.

 

Koszt szkolemnia w grupie 6-cio osobowej 950,00

 

Pliki do pobrania