Szkolenie - podstawy języka migowego 21.02.2022

14.01.2022

Zapraszamy na kurs PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO prowadzony również za pomocą platformy  WEBEX MEETING.

 

Czas trwania szkolenia: 60 godzin

Cena szkolenia: 700,00 zł

***

 

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób pracujących, które wykonując zadania zawodowe mogą mieć kontakt z osobą niesłyszącą jako klientem, interesantem, pracownikiem.


Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

 

 

Efekt kształcenia:

  • absolwent kursu będzie znał  problematykę środowiska osób niesłyszących i słabo słyszących, ich wyizolowanie  się ze  społeczeństwa ze względu na bariery w komunikowaniu się,
  • będzie potrafił przekazywać sobie głuchej  nazwy własne, tzn. nazwiska, imiona, nazwy miejscowości, nazwy ulic itd.,
  • będzie potrafił  poinformować głuchego o danych liczbowych odnoszących się do adresu, dat, osób, rzeczy
  • posiądzie umiejętność komunikowania   się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi przy pomocy
  • poznanych znaków  ideograficznych

 

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu:

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia i zdanym egzaminie wewnętrznym otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w fromach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652)

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
tel. kom.: 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl
 

Pliki do pobrania