Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7 (ADR) 24.03.2023

24.03.2023

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na szkolenie — Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7 (ADR)

Cel kursu:

Zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

 

Wymagania dla kandydata:

  • ukończone 21 lat życia,
  • spełnienie wymogów określonych w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożących towary niebezpieczne
  • prawo jazdy kat. B , C lub C+E

Aby przystąpić do szkolenia specjalistycznego wymagane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia podstawowego. 

 

Egzaminy i uprawnienia:

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu, zgodnie z § 10 rozporządzenia MI i MGMiŻŚ z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs kończy się egzaminem państwowym, przed komisją  Urzędu Marszałkowskiego.

Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat.

 

Tematy zajęć:

  1. (2 h) Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym

- zagrożenia charakterystyczne dla materiałów promieniotwórczych oraz podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym

  1. (3 h) Szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych
  2. (2 h) Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące materiałów promieniotwórczych, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych
  3. (1 h) Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym
  4. Zasady postępowania kierowcy w razie wypadku przy przewozie materiałów promieniotwórczych

 

  • Koszt - 700 zł/osoba
  • Czas - 8 godzin