Sprzedawca - kasjer Zapraszamy!

28.11.2022

Wymagania od kandydata:

Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba zainteresowana niniejszą tematyką, która chce pracować na stanowisku sprzedawcy.

 

Efekty kształcenia:

Absolwenci kursu powinni posiadać wiedzę dot.:

 • Obsługi klienta
 • Podstaw towaroznawstwa
 • Podstaw marketingu, promocji i reklamy
 • Podstawowych aktów prawnych, związanych z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych;
 • Organizacji pracy kasjera;
 • Budowy paragonu oraz prawidłowość oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym;
 • Rodzajów, budowy i zasad działania terminali płatniczych, rodzajów kart płatniczych;
 • Metod zabezpieczenia polskich znaków pieniężnych;

Absolwenci kursu powinni posiadać praktyczne umiejętności dot.:

 • Organizacji pracy w sklepie
 • Sporządzania dokumentacji stosowanej w sprzedaży
 • Budowania długofalowych relacji z klientami
 • Technik skutecznej sprzedaży
 • Klasyfikacji towarów
 • Obsługi kas fiskalnych;
 • Obsługi terminali płatniczych;
 • Rozpoznania autentyczności polskich znaków pieniężnych.

 

Egzaminy i uprawnienia:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Tematy zajęć:

1. Szkolenie przygotowujące do wykonania zawodu sprzedawcy (45 godzin)

- wiadomości wstępne

- elementy towaroznawstwa

- wykonywanie i dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych

- dokumentacja związana ze sprzedażą

- rozliczenia i dokumentacja finansowa

- gospodarka odpadami

- organizacja i techniki sprzedaży

- przebieg skutecznej rozmowy

- autoprezentacja

- techniki prezentacji i sprzedaży

- elementy marketingu i reklamy

- HACCP

2. Obsługa kas fiskalnych, terminali kart płatniczych i rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych (5 godzin)

 

Szkolenie trwa 50 godzin. Koszt szkolenia to 1200 zł.