Kurs ECDL 04.01.2022

16.11.2021

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na kurs ECDL 

 

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych modułów i w rezultacie uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania technologii informacji i komunikacji w uczeniu się i działalności zawodowej oraz kształtowanie podstawowych umiejętności wykorzystania programów użytkowych, takich jak: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do zarządzania bazami danych, programy służące do przygotowywania prezentacji. Podczas kursu kształtowane są także umiejętności posługiwania się lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i porządkowania informacji.

Inne cele stawiane podczas szkolenia, to:

 • podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i tych, którzy chcą podjąć pracę,
 • wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera oraz lokalnych i rozległych sieci komputerowych,
 • zrozumienie potrzeby kształtowania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników tej pracy.
 • Po ukończeniu kursu słuchacze powinni posiadać wiadomości z zakresu:
  - budowy i podstawowych zasad działania komputera,
  - organizacji pracy w systemie operacyjnym Windows,
  - zastosowań komputerów w różnych dziedzinach życia społecznego,
  - wykorzystania komputera jako narzędzia ułatwiającego rozwiązywanie zadań dnia codziennego oraz problemów zawodowych,
  - zastosowania podstawowych programów użytkowych, takich jak: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, pakiet prezentacyjny,
  - zagrożeń pojawiających się wraz z coraz powszechniejszym wprowadzaniem komputerów w różne dziedziny życia.

 • Koszt szkolenia wraz z egzaminem w grupie 10 osobowej - 950 zł