KOMISJA KWALIFIKACYJNA - EGZAMINY G1, G2, G3

Komisja Kwalifikacyjna nr 354 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie sprawdza kwalifikacje na stanowisku dozoru lub eksploatacji.

Przewodniczący Maciej Trząski tel. 531 290 490

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolno-pomiarowe

Zakres uprawnień:

 • G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
  - Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
  - Zespoły prądotwórcze,
  - Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.
 • G2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
  - Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
  - Sieci i instalacje cieplne,
  - Wymienniki ciepła,
  - Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
  - Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
  - Sprężarki.
 • G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
  - Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  - Sieci gazowe.
  - Urządzenia i instalacje gazowe.

Szczegółowe informacje:

ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, pok. 111, tel. 32 603-77-55 oraz wszystkie jednostki kształcenia kursowego.

Ponadto oferujemy przeprowadzenie kursów w ww. specjalnościach. Dla osób odnawiających ważność świadectwa kwalifikacyjnego po upływie 5 lat, proponujemy nieobligatoryjny udział w krótkim seminarium w celu aktualizacji wiedzy.

Planowane terminy i miejsca najbliższych egzaminów tutaj

 

Pliki do pobrania