Rejestratorka medyczna 23.07.2024

5.06.2024

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na kurs Rejestratorka Medyczna    

 

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu rejestratorki medycznej, w tym rozliczania usługi z NFZ i obsługi programów medycznych. Nabycie umiejętności z zakresu organizacji stanowiska pracy, zasad funkcjonowania jednostek służby zdrowia oraz zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, związanej ze świadczeniem usługi medycznej w świetle obowiązujących wytycznych NFZ i gromadzenia oraz przechowywania danych wrażliwych.

Najważniejsze informacje: 

  • Czas trwania: 30 h
  • Cena: 700 zł

Absolwent kursu:

- potrafi zorganizować pracę na stanowisku rejestratorki medycznej;

-  zna i stosuje zasady funkcjonowania jednostek metodycznych

- obsługuje programy medyczne

- stosuje podstawy psychologii oraz socjologii, związane z pracą z pacjentem/klientem jednostek ochrony zdrowia;

- zna odpowiedzialność za wykonywaną pracę;

- prowadzi dokumentację medyczną, związaną ze świadczeniem usługi medycznej w świetle obowiązujących wytycznych NFZ;

- stosuje reguły gromadzenia oraz przechowywania danych wrażliwych

Program nauczania:

1. Podstawy psychologii i socjologii w pracy z pacjentem/klientem jednostek ochrony zdrowia

2. Odpowiedzialność cywilna innego personelu medycznego za wykonanie usługi medycznej (za pracownika lub solidarna) w świetle różnych umów cywilnoprawnych o pracę

3. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej związanej ze świadczeniem usługi medycznej w świetle obowiązujących wytycznych NFZ

4. Gromadzenie i przechowywanie danych wrażliwych - wytyczne, zasady prawidłowej archiwizacji danych – wytyczne GIODO (Generalny Inspektor Danych Osobowych)

5. Profesjonalizm obsługi  pacjenta w jednostkach ochrony zdrowia zaspakajanie oczekiwań pacjenta-klienta usługi medycznej

6. Profesjonalizm w pracy Rejestracji, zasady prawidłowej organizacji pracy na stanowisku-ergonomia pracy

7. Praktyczne zasady obsługi  świadczeniobiorcy usługi medycznej z zastosowaniem prawidłowej  komunikacji werbalnej i niewerbalnej

8. Prawidłowe opanowanie postawy asertywnej w kontakcie z pacjentem-klientem usługi

9. Zasady obowiązujące w prowadzeniu profesjonalnej rozmowy telefonicznej

10. Sposoby rozwiązywania konfliktu w kontakcie z pacjentem – klientem usługi medycznej i efektywne sposoby radzenia sobie pacjentem trudnym

11. Organizacja pracy własnej na stanowisku pracy

12. Znajomość obsługi programów informatycznych i opanowanie zasad rozliczania usług z NFZ

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

ZAPISZ SIĘ

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
tel. kom.: 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl
 

 

Pliki do pobrania