Szkolenie ADR podstawowy; wszystkich klas 15.02.2022- Zapraszamy

12.01.2022

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na szkolenie - przewóz towarów niebezpiecznych, ADR: wszystkich klas (kurs podstawowy).

 • Koszt - 600 zł/osoba (w grupie pięcioosobowej), jeżeli grupa będzie mniejsza cena ulegnie zmianie! 
 • Czas - 19 godzin

***

Tematyka:

 • Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • Główne rodzaje zagrożeń,
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,
 • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic,
 • Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • Informacja na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 • Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,
 • Ochrona towarów niebezpiecznych,
 • Sposoby udzielania pierwszej pomocy, gaszenie pożarów oraz postępowanie w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

 

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem uprawnień państwowych.

 Koszt szkolenia w grupie 5 osobowej

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94,  32 603 77 35, tel. kom. 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl 

Pliki do pobrania