Szkolenie ADR podstawowy; wszystkich klas -03.10.2023 Zapraszamy!

18.09.2023

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na szkolenie — przewóz towarów niebezpiecznych, ADR: wszystkich klas (kurs podstawowy).

Zaczynamy

03.10.2023

Szkolenie ADR podstawowy; wszystkich klas to szkolenie z zakresu transportu drogowego substancji niebezpiecznych, które jest wymagane dla kierowców, którzy przewożą takie substancje. 

O szkoleniu

Szkolenie ADR podstawowy; wszystkich klas obejmuje zagadnienia związane z przepisami prawnymi dotyczącymi transportu drogowego substancji niebezpiecznych, charakterystyką i właściwościami takich substancji, zasadami ich transportu, wymaganiami dotyczącymi opakowań i etykietowanie, procedurami awaryjnymi oraz zasadami postępowania w przypadku wypadku.

Po ukończeniu szkolenia, kierowca otrzymuje certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje w zakresie transportu drogowego substancji niebezpiecznych. Dzięki temu może legalnie przewozić takie substancje i jest świadomy zagrożeń z nimi związanych, co zwiększa bezpieczeństwo transportu i osób przebywających na drodze. Posiadanie certyfikatu ADR zwiększa szanse na zatrudnienie w branży transportowej, szczególnie w firmach zajmujących się przewozem substancji niebezpiecznych.

Najważniejsze informacje:

 • Koszt - 700 zł/osoba
 • Czas - 20 godzin.

***

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby które:

 • mają ukończone 21 lat.
 • posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E
 • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Tematyka Szkolenia:

 • Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • Główne rodzaje zagrożeń,
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,
 • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic,
 • Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • Informacja na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 • Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,
 • Ochrona towarów niebezpiecznych,
 • Sposoby udzielania pierwszej pomocy, gaszenie pożarów oraz postępowanie w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem uprawnień państwowych.

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94,  32 603 77 35, tel. kom. 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl 

Pliki do pobrania