Szkolenie ADR podstawowy; wszystkich klas - trwa nabór

28.11.2022

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na szkolenie — przewóz towarów niebezpiecznych, ADR: wszystkich klas (kurs podstawowy).

Szkolenie ma na celu zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. 
Uczestnicy poznają zagrożenia powstające podczas przewozu towarów niebezpiecznych, oraz dowiedzą się jak zminimalizować prawdopodobieństwa powstania wypadku. Będą również przygotowani do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Najważniejsze informacje:

 • Koszt - 650 zł/osoba (w grupie pięcioosobowej), jeżeli grupa będzie mniejsza cena ulegnie zmianie! 
 • Czas - 20 godzin.

***

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby które:

 • mają ukończone 21 lat.
 • posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E
 • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Tematyka Szkolenia:

 • Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • Główne rodzaje zagrożeń,
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,
 • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic,
 • Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • Informacja na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 • Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,
 • Ochrona towarów niebezpiecznych,
 • Sposoby udzielania pierwszej pomocy, gaszenie pożarów oraz postępowanie w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem uprawnień państwowych.

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94,  32 603 77 35, tel. kom. 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.katowice.zdz.pl 

Pliki do pobrania