Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe kierowców metodą e-learning - Zapraszamy!

18.08.2023

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach zaprasza kierowców zawodowych do skorzystania z oferty kursów realizowanych metodą e-learning:

 

- kwalifikacja wstępna na kat. C1, C1+E, C, C+E (3.800,00 zł)

- kwalifikacja wstępna przyspieszona na kat. C1, C1+E, C, C+E (3.000,00 zł)

- kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kat. C1, C1+E, C, C+E (1.800,00 zł)

- kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kat. C1, C1+E, C, C+E (1.200,00 zł)

- kwalifikacja wstępna na kat. D1, D1+E, D, D+E (4.600,00 zł)

- kwalifikacja wstępna przyspieszona na kat. D1, D1+E, D,  D+E (3.600,00 zł)

- kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kat. D1, D1+E, D, D+E (1.800,00 zł)

- kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kat. D1, D1+E, D, D+E (1.100,00 zł)

- szkolenie okresowe na kat. C1, C1+E, C, C+E (800,00 zł)

- szkolenie okresowe na kat. D1, D1+E, D, D+E (800,00 zł)

 

Przed przystąpieniem do szkolenia należy dostarczyć do naszego ośrodka Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ). Aby uzyskać PKZ należy wykonać badania lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy.

Następnie należy złożyć wniosek we właściwym terytorialnie Wydziale Komunikacji. Po dostarczeniu badań oraz złożeniu wniosku w Wydziale Komunikacji zostanie wydany PKZ.

 

Korzyść z tej formy szkolenia:

- Indywidualnie dostosowane godziny przeprowadzenia zajęć

- Praktycznie natychmiastowa możliwość rozpoczęcia szkolenia

- Możliwość ukończenia szkolenia okresowego w 5 dni

 

E-learnig? Jak to wygląda?

Zajęcia e-learnigowe w zakresie w/w szkoleń różnią się tym od kursów konwencjonalnych, że zajęcia teoretyczne przeprowadzane są w oparciu o platformę e-learnigową, do której słuchacz kursu ma dostęp w naszym ośrodku przy ul. Krasińskiego 2 w Katowicach. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są dokładnie tak samo, jak w kursach konwencjonalnych.

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
tel. kom.: 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

 

Pliki do pobrania