Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe kierowców metodą e-learning. Zapraszamy

28.11.2022

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach zaprasza kierowców zawodowych do skorzystania z oferty kursów realizowanych metodą e-learning:

 

- kwalifikacja wstępna na kat. C1, C1+E, C, C+E (3.800,00 zł)

- kwalifikacja wstępna przyspieszona na kat. C1, C1+E, C, C+E (2.650,00 zł)

- kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kat. C1, C1+E, C, C+E (1.800,00 zł)

- kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kat. C1, C1+E, C, C+E (1.200,00 zł)

- kwalifikacja wstępna na kat. D1, D1+E, D, D+E (3.800,00 zł)

- kwalifikacja wstępna przyspieszona na kat. D1, D1+E, D,  D+E (2.650,00 zł)

- kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kat. D1, D1+E, D, D+E (1.800,00 zł)

- kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kat. D1, D1+E, D, D+E (1.100,00 zł)

- szkolenie okresowe na kat. C1, C1+E, C, C+E (700,00 zł)

- szkolenie okresowe na kat. D1, D1+E, D, D+E (700,00 zł)

Przed przystąpieniem do szkolenia nalezy dostarczyć Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ),  (aby uzyskać PKZ nalezy udac się z badaniami do Wydziału Komunikacji, złożyć wniosek. Po złożeniu wniosku i dostarczeniu badań zostaje wydany PKZ)

 

Korzyść z tej formy szkolenia:

- Indywidualnie dostosowane godziny przeprowadzenia zajęć

- Praktycznie natychmiastowa możliwość rozpoczęcia szkolenia

- Możliwość ukończenia szkolenia okresowego w 5 dni

 

E-learnig? Jak to wygląda?

Zajęcia e-learnigowe w zakresie w/w szkoleń różnią się tym od kursów konwencjonalnych, że zajęcia teoretyczne przeprowadzane są w oparciu o platformę e-learnigową, do której słuchacz kursu ma dostęp w naszym ośrodku przy ul. Krasińskiego 2 w Katowicach. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są dokładnie tak samo, jak w kursach konwencjonalnych.

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
tel. kom.: 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

 

Pliki do pobrania