OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – DRONÓW

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne mają coraz szersze zastosowanie w różnych obszarach i dziedzinach naszego życia, dlatego już teraz warto zdobyć uprawnienia operatora dronów.  
Kurs przygotowuje do egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO
z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS.

 TEMATYKA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku,
 • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne,
 • obsługa, budowa, działanie systemów i podzespołów,
 • przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego,
 • obsługę naziemną i ocenę jego zdatności do lotu,
 • umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych,
 • wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających

zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 • ukończony 13 rok życia,
 • osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego,
 • osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego,
 • brak konieczności posiadania orzeczenia lotniczo-lekarskiego.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • szkolenie dotyczy uprawnień UAVO do 5 kg,
 • w cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe,
 • kurs obejmuje ok. 20 godzin zajęć, w tym 4 godzin zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego,
 • zajęcia teoretyczne prowadzone są na platformie e-learningowej,
 • szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym prowadzonym przez instruktora.

Cena kursu: 950,00 zł/ os.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
tel. kom.: 697 818 632
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl