Prawo jazdy kat. C, C + E 23.07.2024

25.06.2024

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Katowicach zaprasza na kurs prawa jazdy!

C

C+E

 ZAPRASZAMY

23 lipca 2024

Posiadanie prawa jazdy na kat. C może być bardzo przydatne w wielu sytuacjach i może stanowić ważny element niezależności oraz mobilności w dzisiejszym świecie.

Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E łączony przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki z przyczepą, a nie posiadają prawa jazdy kategorii C. Dzięki tej kategorii zyskujemy prawo do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.

Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E.

Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B.Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

Przed rozpoczęciem kursu należy dostarczyć — Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK.

Profil Kandydata na Kierowcę wydaje Wydział Komunikacji po dostarczeniu stosownych badań oraz zdjęcia. 
Do wyrobienia PKK potrzebne są:

 • badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
 • psychotesty
 • 1 zdjęcie do prawa jazdy o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu – u dowolnego fotografa
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub karta pobytu).

Egzamin

Egzamin Państwowy w ośrodku WORD składający się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego będącego częścią systemu teleinformatycznego WORD.

Ceny poszczególnych kategorii 

 • Kat. A: koszt 3000zł, 30 godz. teorii, 20 godz. praktyki.
 • Kat. AM: koszt 2200zł, 10 godz. teorii, 5 godz. praktyki.
 • Kat. B: koszt 3200zł, 30 godz. teorii, 30 godz. praktyki.
 • Kat. B+E: koszt 2200zł, 15 godz. praktyki.
 • Kat. C: koszt 3800zł, 20 godz. teorii, 30 godz. praktyki.
 • Kat. C w przypadku osób posiadających kat. D: koszt 3000zł, 20 godz. teorii, 20 godz. praktyki.
 • Kat. D: koszt 6000zł, 20 godz. teorii, 60 godz. praktyki.
 • Kat. D w przypadku osób posiadających kat. C: koszt 4500zł, 20 godz. teorii, 40 godz. praktyki.
 • Kat. C+E: koszt 3800zł, 25 godz. praktyki
 • Kat. C, C+E: koszt 6500zł, 20 godz. teorii, 20+25 godz. praktyki.

Prawo jazdy kat. BE i CE — rozpoczęcie w dowolnym momencie po dostarczeniu PKK.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

 

 

Pliki do pobrania